terug naar overzicht vogels
  IMG_9859
  IMG_9873
  IMG_9878
 IMG_9861
   IJsduiker, Gavia immer, Great Northern Dive

De ijsduiker is een joekel van een duiker met een grote, stevige snavel. IJsduikers zijn in Nederland voornamelijk in de winter te zien, langs de kust maar ook soms in het binnenland. Ze komen vaak vanuit IJsland en overwinteren langs de kust van Noordwest Europa. Soms komt er een vogel in het binnenland terecht en is dan mooi te zien op een grote plas, vaak langs n van de grote rivieren in ons land. Zn grote snavel valt dan gelijk op. Naast een aalscholver (toch geen kleine vogel) is de ijsduiker een echte reus.
 

status: Doortrekker en wintergast in uiterst klein aantal
trek/stand/winter: Wintergast
Europese verspreiding: IJsland
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Beken en meren, kust, plassen, zee
Voedsel- en broedbiotoop: De ijsduiker broedt op diepe meren in bossen en op de toendra. Buiten het broedseizoen is de ijsduiker te vinden langs de kust.
Voedsel:vis, insecten en kreeftachtigen
(informatiebron: Vogelbescherming)