terug naar overzicht vogels
  DSC_08366
  IMG_2348
  IMG_2354
 IMG_2347
   Knobbelgans,  ??? Goose, Anser cygnoides

De oorspronkelijke natuurlijke voorouder, de Zwaangans, heeft géén knobbel. Deze wilde soort is bedreigd in zijn eigen verspreidingsgebied in Oost-Azie. .
 

status: exoot /inburgerend 
trek/stand/winter:  
Trend en aantal:  
Foerageer- en broedbiotoop: Voedsel: gras
(informatiebron: diverse internet)