terug naar overzicht vogels
 
  IMG_4655
  IMG_4661
  IMG_4667
 IMG_6469
   Knobbelzwaan, Cygnus olor

Knobbelzwanen zijn gracieuze vogels. Wie kijkt er niet even op wanneer een groepje knobbelzwanen met een luid fluitend geluid langs wiekt, om vervolgens waterskiŽnd te landen in een vaart of plas? Toch zijn er mensen die minder blij zijn met deze maagdelijk witte vogels. Boeren met een melkveebedrijf zien er vooral concurrenten om 't gras in. Knobbelzwanen eten immers voornamelijk gras en waterplanten. Het energierijke Engels raaigras, de grassoort die in weilanden wordt ingezaaid, is voor knobbelzwanen prima voedsel. Knobbelzwanen worden veel als siervogel gehouden en verwilderen op veel plaatsen. Beide partners van een broedpaar zijn elkaar meestal hun hele leven lang trouw, sterft een van de vogels dan zoekt de ander, soms pas na enkele jaren, een nieuwe partner.
 

status: Broedvogel
trek/stand/winter: Standvogel
Trend en aantal: Het aantal knobbelzwanen neemt sinds 1970 vrijwel alleen maar toe. Vooral in het veenweidegebied, met bijbehorende hoge waterstanden, is een grote concentratie knobbelzwanen te vinden. In de jaren zestig werd het aantal broedparen geschat op 1300-2500. Tegenwoordig ligt het aantal broedparen tussen de 5.500 en 6.500 paren. Deze groei is al geruime tijd gestagneerd, mogelijk door de vervolging. Het aantal overwinterende zwanen is sterk toegenomen van een kleine 2.000 in de jaren zeventig tot 10.000 tot 16.500 tussen 1990 en 1995
Foerageer- en broedbiotoop: Zwanen zijn met hun lange hals gespecialiseerd in het grondelen naar waterplanten op diepten waar grondelende eenden niet meer bij kunnen komen. Ze komt knobbelzwanen bijna overal tegen waar water te vinden is. Het grote nest van takjes en waterplanten wordt in de buurt van het water gemaakt, soms in een rietkraag. 
(informatiebron: Vogelbescherming)