terug naar overzicht vogels
 
  IMG_0534

  IMG_0538
  IMG_9330
 IMG_0445
   Kuifeend, Tufted Duck , Athya fuligula

Met hun zwart-witte verenpak en nonchalante kuifje zijn de mannetjes van de kuifeend onmiskenbaar. In tegenstelling tot de wilde eend duiken kuifeenden naar hun voedsel, net als veel andere familieleden van de kuifeend. Het gele oog valt op wanneer u de gelegenheid hebt om een kuifeend van dichtbij te bekijken. Dat laten deze eenden niet graag toe; ze zijn van nature vrij schuw. Het zijn vooral de diepere wateren waarop kuifeenden ronddobberen. Toch moet er nog wel enig licht doordringen tot op de bodem. Kuifeenden eten graag waterdieren welke tussen de waterplanten leven. Ook de planten zelf worden wel gegeten.
 

status: Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker en wintervogel in groot aantal
Foerageer- en broedbiotoop: Beken en meren, moeras, plassen, rivieren, vennen
(informatiebron: Readers Digest "Vogels van west en midden Europa")