terug naar overzicht vogels
 
  PICT4663
 PICT4661
   Mandarijneend, aixgalericulata

De woerd  is door zijn bont halskleed met de zeer kastanjebruine vleugelwaaiers onmiskenbaar.Buiten de broedtijd lijkt hij op het wijfje. In de vlucht zijn de groene vleugelvlekken opvallend. Lengte 43 cm.
 

status: Broedvogel
trek/stand/winter: Standvogel
Trend en aantal: ?
Foerageer- en broedbiotoop:
(informatiebron: Readers Digest "Vogels van west en midden Europa")