terug naar overzicht vogels
 
  IMG_0094
  IMG_1954
 IMG_0093
   Muskuseend, Cairina moschata

De Muskuseend is een eendensoort die in gevangenschap gehouden wordt in Nederland. Echter ziet u ze regelmatig in sloten en op meren als ontsnapte vogels (escape). Van oorsprong komen ze voor in Midden- en Zuid-Amerika. Sinds de 16e eeuw komen ze in Europa voor, ze zijn toen meegebracht door Spaanse ontdekkingsreizigers. De Muskuseend is een zwart met witte grote eendensoort. Rond het oog hebben ze een rode leerachtige huid. Ze kunnen ongeveer 4000 gram wegen. Verder hebben ze korte, grote poten.

status: Jaarvogel. Broedvogel, Ze hebben een sterke broeddrang. Daarom worden ze ook wel gebruikt om eieren van andere eendensoorten uit te laten broeden..
trek/stand/winter: standvogel, De Muskuseend is geen inheemse soort, dus in Nederland vertoont hij geen trekgedrag.
Foerageer- en broedbiotoop: Sloten en meren. Het voedsel van de Muskuseend bestaat onder andere uit waterplanten.
(informatiebron: Readers Digest "Vogels van west en midden Europa")