terug naar overzicht vogels
  IMG_3126
  IMG_3139
  IMG_3158
 IMG_3158-man
   Nonnetje,  Mergellus albellus, Smew

Het nonnetje is de kleinste van de zaagbekkenfamilie. Maar weinig vogels zijn zo gracieus van tekening als het mannetje, met fraaie zwarte accenten op een spierwit verenkleed. Het vrouwtje gaat minder opvallend door het leven; het opzichtige wit van het mannetje zou het vrouwtje bij het broeden snel fataal worden. Nonnetjes broeden niet in Nederland, maar grote aantallen strijken in de winter neer in het IJsselmeergebied. Vooral het Markermeer is favoriet, nonnetjes jagen er in spectaculair grote groepen (vaak meer dan 250 vogels) op scholen spiering. De aantallen overwinterende vogels zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, zowel in Nederland als in geheel Noord-Europa. Nonnetjes broeden - niet in Nederland - in holen, vaak gemaakt door zwarte spechten.
 

status: Wintergast.
trek/stand/winter: Doortrekker en wintergast in vrij klein, soms vrij groot aantal
Trend en aantal: Nonnetjes broeden in Lapland en Rusland, tot diep in SiberiŽ (de boreale arctische taiga-zone). Finland herbergt de grootste aantallen en het gaat er relatief goed met het nonnetje.
Foerageer- en broedbiotoop: Beken en meren, kust, moeras, plassen, rivieren.
Broedt in het hoge noorden in boreale bossen aan traag stromende rivieren en heldere meren. Het nest wordt gemaakt in een boomholte en bekleed met dons. In Nederland zijn nonnetjes vooral te vinden op grotere wateren. Het Markermeer en IJsselmeer zijn favoriet, maar ook op de plassengebieden (Reeuwijk, Loosdrecht, Vinkeveen en vooral Weerribben en Wieden) zijn soms flinke aantallen te vinden.
Eet voornamelijk allerlei visjes, maar ook kreeftachtigen, slakken en waterkevers
(informatiebron: Wikipedia en diverse internet)