terug naar overzicht vogels
  IMG_2677
  IMG_2683
  IMG_2688
 IMG_2679
   Roodhalsgans,  Red-breasted Goose , Branta ruficollis

Wie de verrekijker langzaam over een grote groep overwinterende ganzen laat glijden, kan plotseling oog in oog komen te staan met een prachtige gans. Een sierlijke tekening in 't verenkleed, een rode wang, hals en borst en een gedrongen postuur: de roodhalsgans. Tenminste; wanneer de gans van dichtbij te observeren is, want op afstand gaat de roodhalsgans vrijwel schuil tussen de andere ganzen. Zelfs ervaren vogelaars hebben vaak grote moeite met het ontdekken van 'die ene roodhals' tussen de duizenden grazers. Roodhalsganzen broeden op de hoog-arctische toendra's aan de kust of in rivierdelta's. Vaak broeden ze in kolonies, in de buurt van het nest van een grote valkensoort. Deze treedt als 'uitsmijter' op tegen roofdieren. De ganzen moeten natuurlijk wl op hun eigen jongen passen...
 

status: Wintergast in uiterst klein aantal
trek/stand/winter: Roodhalsganzen zijn in Europa alleen in de winter waar te nemen. De broedgebieden liggen grotendeels in de Aziatische Arctische toendragebieden.
Trend en aantal:  wintervogel en mogelijke doortrekker in zeer klein aantal
Foerageer- en broedbiotoop: Akkers, buitengebied, cultuurlandschappen, graslanden, oevers, rivieren, weilanden (uitgestrekt)
Voedsel: gras
(informatiebron: Wikipedia en diverse internet)