terug naar overzicht vogels
 
 IMG_9063
   Rosse stekelstaart, Ruddy Duck , Oxyura jamaicensis

De rosse stekelstaart is een opvallende eend, de mannetjes zijn kastanje bruin gekleurd met witte wangen en een lichtblauwe snavel. Niet heel gek dus dat het geliefde vogels zijn voor watervogelcollecties. Enkele vogels uit die watervogelcollecties zijn ontsnapt en vormen nu een kleine wilde populatie in Nederland. Vooral in Noord- en Zuid-Holland kan je ze tegen komen, maar ook elders in het land worden rosse stekelstaarten gezien.
 

status: Jaarvogel en onregelmatige broedvogel
trek/stand/winter:  
Trend en aantal: De rosse stekelstaart komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en uit gevangenschap ontsnapte vogels hebben zich in Europa gevestigd. De soort komt in Engeland in de grootste aantallen voor maar in veel andere landen is de soort waargenomen. In een aantal landen, zoals Frankrijk, BelgiŽ en Nederland, wordt er (bijna) jaarlijks gebroed. Vogels is Spanje bedreigen de zuivere populatie witkopeenden omdat de rosse stekelstaart daar met witkopeenden hybridiseert.
Foerageer- en broedbiotoop: Plassen Voedsel- en broedbiotoopOndiepe en voedselrijke binnenwateren.
Voedsel: waterinsecten en zaden van waterplanten
(informatiebron: Vogelbescherming)