terug naar overzicht vogels
 
 
IMG_0117
  IMG_0195
  IMG_0229
 IMG_0217
   Slobeend, Anas clypeata

De slobeend is de trotse bezitter van een vreemd ogend maar uiterst effectief stuk gereedschap: de snavel heeft een lepelvorm die het slobberen van kroos en waterdiertjes een stuk efficiŽnter maakt. De slobeend behoort tot de (secundaire) weidevogels. 
 

status: Broedvogel
trek/stand/winter: Doortrekker, standvogel en wintergast
Trend en aantal: Ten opzichte van de jaren 1973-1977 is het aantal broedende slobeenden in Nederland afgenomen. Werden eerder 9.000 tot 12.000 paren geteld, tegenwoordig (1998-2000) broeden nog 8.000 tot 9.000 paren in Nederland.
Foerageer- en broedbiotoop: Vochtige weilanden met plassen, meren en rivierarmen of sloten, gelegen in nat laaglandgebied in het gematigde klimaatgebied. 
(informatiebron: Vogelbescherming)