terug naar overzicht vogels
 
  PICT4888

  PICT4891
  IMG_3114
  IMG_3120
 IMG_3117
   Wilde zwaan, Cygnus cygnus

De wilde zwaan is een echte wintergast. De imposante witte vogels komen vanuit de broedgebieden in Fenno-ScandinaviŽ en Rusland en overwinteren op Nederlandse weiden en op wateren in het duingebied. De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn een gebied waar al sinds het bestaan van het gebied wilde zwanen overwinteren. De wilde zwaan lijkt op de kleine zwaan. De wilde heeft echter een grote, driehoekige gele plek op de snavel. Bovendien zijn de vogels veel groter dan de 'kleine' familieleden. In het Frans heet de wilde zwaan 'Cygne Chanteur', zingende zwaan. De trompetachtige nasale drietonen die wilde zwanen slaken zijn daar de reden voor.
 

status: Wintergast
trek/stand/winter: Wintergast
Trend en aantal: De wilde zwanen die in Nederland overwinteren komen uit Fenno-ScandinaviŽ en Noord-Rusland. Het aantal overwinterende wilde zwanen wordt sterk beÔnvloed door het winterweer in de andere overwinteringsgebieden, zoals Denemarken en Noord-Duitsland. Nederland ligt namelijk aan de zuidwestgrens van het Europese winterareaal. Sinds 1970 is het aantal overwinteraars toegenomen. Deze toename houdt waarschijnlijk verband met de jaarlijkse toename van de broedvogelpopulatie in Noorwegen, Zweden en Finland.
Foerageer- en broedbiotoop: Wilde zwanen broeden langs poelen op toendraís, in veenmoerassen en bij kleine meren in afgelegen gebieden in Fenno-ScandinaviŽ en het noorden van Rusland. In het najaar trekken wilde zwanen naar Nederland om te overwinteren op de weiden en in plassen in het duingebied.
(informatiebron: Vogelbescherming)