terug naar overzicht vogels
 
  IMG_3001
  IMG_3007
  IMG_3057
 IMG_3004
   witoogeend, Ferruginous Duck, Aythya nyroca

De witoogeend is een kleine eend van 38 tot 42 cm. met een warme, roodbruine kleur. De vogel dankt de naam aan de witte iris van het mannetje. Het vrouwtje heeft een bruine iris en heeft bovendien een valer verenkleed. De onderstaart van zowel het mannetje als het vrouwtje is duidelijk wit van kleur. In de vlucht is er een brede, witte vleugelstreep zichtbaar, die doorloopt tot in de punt.
Het verenkleed is roodbruin van kleur, de rug is donkerder gekleurd, de snavel is grijs met een zwarte punt

 

status: Bij ons zeldzame dwaalgast, vooral ís winters. Soms vormt hij mengparen met de Kuifeend (0 -3 broedgevallen).
trek/stand/winter: Zeer schaarse wintergast
Foerageer- en broedbiotoop: Bij voorkeur verborgen poelen en lagunes met rijke, drijvende en onderwatervegetatie, omzoomd met opgaande planten.
Vooral kleine voedselrijke vijvers, rivierdeltaís en meren met zoet en brak water in zuidoost Europa, de Balkan en Griekenland.
(informatiebron: diverse bronnen op internet