EdM-Natuurfoto nieuws.

Op deze pagina vind u alle recente updates. 
 Alle vermelde updates bevatten een klikbare link onder de vogelnaam, klik op de vogelnaam om de te bekijken.

    Ook via de overzichtpagina's kunnen de foto's bereikt worden, klik hiervoor op één van de grote buttons met de vogelsoorten (bos-, heide en tuinvogels, roofvogels, steltlopers en zwemvogels) om per soort de vogel van uw interesse te kunnen vinden, of alle vogels op alfabetische volgorde. Nu 185 verschillende vogels soorten, allemaal in Nederland gefotografeerd.
Ik hoop dat u de foto's kunt waarderen, en dat u er net zoveel plezier van heeft als ik heb gehad met het maken van de foto's!

Wellicht maak ik nog foto's van nieuwe soorten of betere foto's van al eerder gefotografeerde vogels, dus als u interesse heeft loont het misschien de moeite nog eens terug te komen op mijn website. Als u een opmerking kwijt wilt over de site of de foto's, stuur dan gerust een mail via het e-mail adres op de contact pagina.

Ik wens u veel plezier bij het bekijken van de foto's.
28 apr. 2018 pagina blauwborsttapuit,graspieper en wintertaling vernieuwd.
27 apr. 2018 pagina grasmuskievit en roodborsttapuit vernieuwd.
15 apr. 2018 pagina boomleeuwerik en gekraagde roodstaart vernieuwd.
02 apr. 2018 pagina koperwiek vernieuwd.
31 mrt. 2018 nieuwe pagina groene specht en grote bonte specht vernieuwd.
18 feb. 2018 nieuwe pagina grote barmsijs geplaatst.
10 feb. 2018 Diverse knoppen vernieuwd en verplaatst, iets andere indeling gemaakt.
29 dec. 2017 nieuwe pagina zwartbuik waterspreeuw en kuifduiker geplaatst.
19 okt. 2017 nieuwe pagina grote kruisbek geplaatst.
13 okt. 2017 nieuwe pagina zilvermeeuw, pontische meeuw, grote mantelmeeuw en kleine mantelmeeuw geplaatst.
06 okt. 2017 nieuwe afbeeldingen 'meesvogels' geplaatst, iets ander uiterlijk dus, en nieuw domein 'meesvogels.nl' aangevraagd en geactiveerd.
06 okt. 2017 nieuwe pagina ralreiger geplaatst.
04 jun. 2017 nieuwe pagina woudaap geplaatst, pagina kwak vernieuwd (met jong!).
01 jul. 2017 Pagina blauwborst, veldleeuwerik, sprinkhaanzanger en koekoek vernieuwd.
04 jun. 2017 nieuwe pagina veldleeuwerik geplaatst.
20 mei 2017 nieuwe pagina met alle vogels op alfabetische volgorde geplaatst.
30 apr. 2017 nieuwe pagina gekraagde roodstaart en tapuit geplaatst.
16 apr. 2017 Pagina blauwborst, dwerggors en klapekster vernieuwd.
8-1 t/m 12-2 2017 Aanpassingen in logo (na klacht over onleesbaarheid van de "d" in edm) en indeling home pagina aangepast, en navigatie knoppen vernieuwd.
06 jan. 2017 Pagina bosruiter vernieuwd. (foto's van 12 aug. 2016)
16 dec. 2016 Pagina boomkruiper vernieuwd.
16 dec. 2016 nieuwe pagina blauwstaart en paarse strandloper geplaatst.
13 nov. 2016 nieuwe pagina dwerggors geplaatst.
25 okt. 2016 pagina eider vernieuwd.
09 okt. 2016 pagina ijsvogel vernieuwd.
01 okt. 2016 nieuwe pagina zeekoet geplaatst.
17 sep.2016 nieuwe pagina waterral en gestreepte strandloper geplaatst.
12 juni 2016 pagina's ijsvogel, dodaars, roodborsttapuit, roek en geoorde fuut vernieuwd.
06 juni 2016 nieuwe pagina krekelzanger geplaatst.
03 mei 2016 nieuwe pagina zwarte specht en holenduif geplaatst.
02 mei 2016 nieuwe pagina roodhalsfuut geplaatst.
28 mrt. 2016 nieuwe pagina ransuil geplaatst, pagina ringmus vernieuwd.
29 feb. 2016 nieuwe pagina zwarte mees, glanskop, houtduif en stadsduif geplaatst.
14 feb. 2016 nieuwe pagina bonte kraai, graspieper en ijsduiker geplaatst.
31 jan. 2016 pagina's sperwer, grote zaagbek en kleine zwaan vernieuwd.
29 okt. 2015 pagina's keep en dodaars vernieuwd.
28 okt. 2015 nieuwe pagina goudhaan, glanskop en kuifmees geplaatst.
19 aug. 2015 pagina's roodborsttapuit, purperreiger en zwarte zwaan vernieuwd.
17 aug. 2015 pagina's kneu, kemphaan en knobbelzwaan vernieuwd.
16 aug. 2015 nieuwe pagina kwartel, ekster en roek geplaatst.
25 juli 2015 nieuwe pagina kauw geplaatst en pagina merel vernieuwd.
03 aug. 2015 pagina roodmus vernieuwd.
25 juli 2015 pagina's groenling en bontbekplevier vernieuwd.
25 juli 2015 nieuwe pagina bosrietzanger en bosruiter geplaatst.
19 juni 2015 Website refresh gegeven: grote buttons, camera met plaatjes, kortom weer een frisse look.
18 mei 2015 nieuwe pagina roodmus en spotvogel geplaatst.
18 mei 2015 nieuwe pagina oeverloper en koekoek geplaatst.
08 mei 2015 nieuwe pagina kleine geelpootruiter geplaatst, pagina zwarte ruiter vernieuwd.
25 mrt. 2015 nieuwe pagina kwak geplaatst.
01 apr. 2015 pagina's eider en rotgans vernieuwd.
31 mrt. 2015 nieuwe pagina drieteenstrandloper en oeverpieper geplaatst.
25 mrt. 2015 nieuwe pagina eider geplaatst.
18 jan. 2015 nieuwe pagina knobbelgans en roodhalsgans geplaatst.
06 dec. 2014 nieuwe pagina witkruintapuit geplaatst, pagina steltkluut en ijsvogel vernieuwd.
31 mei 2014 nieuwe pagina gele kwikstaart, koereiger en ringmus geplaatst.
03 mei 2014 nieuwe pagina ortolaan geplaatst, pagina's rietzanger, vink en vlaamse gaai vernieuwd.
29 apr. 2014 nieuwe pagina grasmus geplaatst.
27 apr. 2014 nieuwe pagina's baardman, heggenmus en huismus geplaatst.
21 apr. 2014 nieuwe pagina's kemphaan en sprinkhaanzanger geplaatst en pagina's snor en rietgors vernieuwd.
21 apr. 2014 nieuwe pagina's fitis en geoorde fuut geplaatst en pagina dwerggans vernieuwd.
14 apr. 2014 nieuwe pagina tjiftjaf geplaatst en pagina's zwarte ibis en winterkoning vernieuwd.
03 apr. 2014 nieuwe pagina carolina eend geplaatst en pagina watersnip vernieuwd.
02 apr. 2014 nieuwe pagina grote zaagbek, keep, kneu, kruisbek en roodborsttapuit geplaatst.
01 apr. 2014 nieuwe pagina boomleeuwerik, boompieper en geelgors geplaatst.
03 apr. 2014 nieuwe pagina carolina eend geplaatst en pagina watersnip vernieuwd.
02 apr. 2014 nieuwe pagina grote zaagbek, keep, kneu, kruisbek en roodborsttapuit geplaatst.
01 apr. 2014 nieuwe pagina boomleeuwerik, boompieper en geelgors geplaatst.
01 feb. 2014 nieuwe pagina sperweruil en rotgans geplaatst.
13 jan. 2014 nieuwe pagina nonnetje geplaatst en pagina kleine zwaan vernieuwd.